måndag 14 november 2011

Staffan Fålar!

Två de voro röda, de förtjänte väl sin föda!
Två de voro vita, de var varandra lika!
Den femte det var Apelgrå, den rider staffan själv uppå!
Allt vid den ljusa stjärnan.......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar